Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Utsikt til innsikt for Larvik kommune

Den nye IT-løsningen Samla gir ny innsikt som kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og bedre folkehelsen. Først ute er Larvik kommune.

Folkehelseloven pålegger norske kommuner å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Nå har teknologi- og rådgivningsselskapet Webstep utviklet en løsning som automatisk innhenter og presenterer data som kan gi kommunene rask, treffsikker og nøyaktig kunnskap og informasjon som vil sikre et bedre beslutningsgrunnlag i kampen for bedre folkehelse.

Den skybaserte løsningen har fått navnet Samla og vil bli tilbudt hele kommune-Norge, men Larvik er først ute.

– Med Samla ønsker vi å erstatte manuelle, tidkrevende prosesser med verktøy som gir bedre innsikt. Det handler om å sikre og utnytte et bedre beslutningsgrunnlag, sier digitaliseringssjef Vilhelm Einen i Larvik kommune, som er tydelig på at det frem til nå har vært tungvint å utarbeide de lovpålagte folkehelserapportene.

Manuelle prosesser digitaliseres

Frem til nå har Larvik kommune, i likhet med de fleste kommuner i Norge, manuelt innhentet, sammenstilt og rapportert på det lovpålagte kravet i Folkehelseloven. Dette er et omfattende og tidkrevende arbeid med stor sannsynlighet for menneskelige feil, som kan gjøre rapportene både mangelfulle og ufullstendige.

– Frem til nå har rapportene ofte vært utdaterte før de blir publisert fordi det ikke har vært tid til å hente inn den nyeste og mest relevante statistikken. Samla vil løse den utfordringen, sier Einen, som er glad den nye IT-løsningen nå løftes inn i den kommunale verktøykassa.

Sparer tid og ressurser

Med nylanseringen Samla fra Webstep kan kommunene forenkle innhenting, rapportering og distribusjon av informasjon. Det skybaserte verktøyet skal gi kommuner bedre oversikt over utviklingstrekk i egen befolkning, som igjen skal gjøre det lettere å peke ut trender og utvikle tiltak. I tillegg vil Samla være med å øke kvaliteten på rapportene, som kommunene er lovpålagt å tilgjengeliggjøre for både staten og egen befolkning.

– For å ta gode beslutninger er vi avhengige av oppdaterte rapporter. Det nye beslutningsstøttesystemet fra Webstep gir oss ny innsikt, og sparer oss for både tid og ressurser, sier Vilhelm Einen.

Henter åpne data

Mye av informasjonen om folkehelse og demografiske forhold som må innhentes kommer fra åpne databaser både i og utenfor kommunenes egne systemer. I det skybaserte beslutningsstøtteverktøyet velger man enkelt velge hvilke data som skal inkluderes i fremstillingene. Rapportene oppdateres fortløpende basert på nye relevante datasett. Det gir et bedre overblikk over situasjonen.

– Samla genererer dynamiske rapporter som automatisk oppdateres når det foreligger nye datasett. Det gir mange fordeler for kommuner med begrensede ressurser, sier avdelingsleder og rådgiver i Webstep, Ida Furnes Breivik.

Bedre oversikt og dypere innsikt

Samla gir kommunene betydelig bedre oversikt over situasjon til enhver tid. Den nye løsningen, som vil bli tilbudt kommuner over hele landet, vil gi bedre demografisk oversikt og dypere innsikt i ulike befolkningsutfordringer.

Websteps automatiserte rapporteringssystem for å visualisere befolkningstrekk og demografiske endringer er bygget opp som et digitalt dashboard for å gi bedre oversikt og innsikt. Løsningen er plassert på Amazons skyplattform og tilfredsstiller sikkerhetskravene til skyløsninger som benyttes i offentlig sektor.

– Jeg tror Samla gir oss større mulighet for å legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Det handler om å bidra til å fremme befolkningens helse og trivsel. Det er et viktig arbeid, der gode digitale verktøy er en del av løsningen, sier Vilhelm Einen.

Flere bruksområder

Folkehelse er det første området beslutningsstøtteverktøyet Samla dekker. Planen er å utvide løsningen med nye moduler for å kunne sammenstille åpne relevante data også i andre avdelinger i kommunene, slik som næring, skole og økonomi.

– Jo mer data vi samler sammen, desto bedre beslutningsgrunnlag får vi. Dette viser viktigheten av å kombinere åpne datakilder med egne data, og derfor vil Samla også kunne gjøre en forskjell i andre kommunale enheter, avslutter Ida Furnes Breivik.


Les om skybasert innovasjon for norske kommuner og beslutningsstøtteverktøyet Samla eller se video om Samla. Du kan også ta direkte kontakt med Ida Furnes Breivik for en gjennomgang.

Larvik

Larvik kommune er først ute med å ta i bruk en ny skybasert løsning fra Webstep, som automatisk innhenter og presenterer data i kampen for bedre folkehelse. Foto: Larvik kommune

Relatert / Kontaktpersoner