Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Samla

 • Samla er et rapportering- og beslutningsstøtteverktøy utviklet av Webstep for norske kommuner. Samla er laget for å effektivisere innhenting av data, for så å lage dynamiske fremstillinger og rapporter, som presenteres digitalt på kommunens nettsider, eller som delbare rapporter.

Hvordan vi kan hjelpe deg:

Samle + -

Samle

Norske kommuner bruker i dag mye tid på å manuelt innhente åpne data om folkehelse. Tid som kommunen helst vil bruke på iverksetting av tiltak og positiv utvikling i kommunen.

Alt på ett sted

Samla løser utfordringen ved å samle alle data ett sted, og strukturere datasettene slik at man kan gjøre korrekte sammenligninger.

Oppdaterte data

Samla sørger for å ha beste tilgjengelige, offentlige data klar for brukerne.

Metode

Samla gir også kommunens ansatte full kontroll på hvordan datasettene skal benyttes.

Bearbeide + -

Bearbeide

Samla forenkler arbeidsdagen ved å fjerne tidkrevende, manuell datainnsamling. Løsningen hjelper også å bearbeide og fremstille datasettene slik at man kan gjør korrekte sammenligninger og gir kommunens ansatte full kontroll på sammenstilling og presentasjon.

Full fleksibilitet

Brukerne av Samla kan enkelt velge hvilke datakilder og indikatorer de ønsker å benytte i et diagram, en tabell eller en graf.

Unngår dobbeltarbeid

Samarbeid med andre, betyr mindre dobbeltarbeid, større jobbtilfredshet og spart tid for alle.

Rapportering gjort enkelt

Pålagt rapportering blir vesentlig forenklet når datasett finnes og presentasjonen er enkel . Samla har også støtte for å utarbeide rapporter og publisere resultater.

For alle kommuner + -

For alle kommuner

Samla er tilpasset kommunenes generelle krav om å rapportere på folkehelse. Løsningen passer for alle og leveres som SaaS – Software as a Service – løsning.

Treffer alle kommuner

Samla løser krevende rapporteringskrav og datafangst på en oppsiktsvekkende enkel måte.

Se hva løsningen har gjort for Larvik kommune i denne nyhetssaken eller i dette Digi-oppslaget.

Tilgjengelig fra skyen

Samla kjører på AWS, med fokus på sikkerhet, kapasitet og oppetid.

Denne Youtube-presentasjonen viser deg Samla i praktisk bruk, presentert på Good Morning With Webstep – vårt webinar for kunnskapsdeling.

Ta kontakt med oss

Er du interessert i Samla, kontakt  oss for demo eller mer informasjon på samla@webstep.no – eller for en prat med Ida Furnes Breivik.

Løsninger i Webstep

 • 13
  Antall avdelinger i Norge og Sverige som kan bidra
 • 14
  Antall fagområder som kan mobiliseres
 • 5
  Antall avdelinger med ekspertleveranser til Samla
 • 400
  Antall eksperter som kan bidra med utvikling

Spør oss om

 • Strategi
 • Måling og analyse
 • Innsiktsarbeid
 • Research
 • Idé- og konseptutvikling
 • Målgruppeanalyse
 • Behovskartlegging
 • Informasjonsarkitektur
 • Virksomhetsarkitektur
 • Teknisk arkitektur
 • Skyarkitektur
 • Driftsarkitektur for skyløsninger
 • Interaksjonsdesign
 • Visuelt design
 • Prototyping
 • Brukertesting
 • Universell utforming
 • Tjenestedesign
 • Kundereiser
 • Designmanual
 • Designsystem
 • Java
 • .NET
 • Open source
 • Android
 • IOS
 • Frontend
 • Backend
 • Clean Code
 • Craftmanship
 • Innholdsutvikling
 • Dokumentasjon av arbeidsprosesser
 • Utvikling
 • Testledelse
 • Prosjektledelse
 • Opplæring
 • Adopsjon
 • Endringsledelse
 • Utrulling
 • Onboarding
 • Interessentanalyse
 • Kommunikasjon