Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Skyet fremtid gir lyse utsikter

Effektiv virksomhetsstyring er avgjørende for både store og små selskap. Programvareselskapet Vince har i lang tid vært ledende på utvikling av on-prem applikasjoner som støtter ERP-systemet Infor M3. Godt hjulpet av Webstep tar de nå steget til Amazons skyplattform (AWS) for å effektivisere egen utvikling og distribusjon.

Vince AS ble etablert for over 10 år siden, og spesialiserer seg på å forenkle ERP-løsningen fra Infor M3. Selskapet utvikler kompletterende tjenester og verktøy som effektiviserer både innføring og drift. Løsningene har så langt vært basert på klassisk arkitektur og kjørende on-premise hos den enkelte kunde, men det har lenge ligget i kortene at neste generasjon måtte bli skybasert.

Globalt nedslagsfelt

Med et raskt voksende antall kunder over hele verden, var det både ønskelig og naturlig å ta steget over til en skybasert plattform. Eksisterende kunder av Vince vil fortsatt kunne benytte on-prem-løsningen, men vil få et valg om de vil fortsette på on-prem eller gå over i skyen. Nye kunder vil derimot gå rett i skyen for å utnytte fleksibiliteten og skalerbarheten som dette gir.

– Fremtiden er sky, så det var kun et spørsmål om når og hvilket system vi skulle velge. Målet er å bidra til å gjøre Infor M3 til det mest kraftfulle, fleksible og brukervennlige ERP-løsningen i markedet. Med Webstep på laget har overgangen til AWS sin skybaserte produksjonsplattform gått smertefritt, sier salgsdirektør Peder Floer i Vince.

Store fordeler

Vince Live, som skal lanseres i Q3 2021, er bygget som en fullverdig SaaS løsning på AWS-plattformen, og tilbyr funksjonaliteten til de mest populære appene til Vince; VXL, VSE, og VBU. Med AWS-plattformen i ryggen får Vince en rekke fordeler, som også kommer et 90-talls kunder i 14 land til gode.

Alltid oppdatert: I skyløsninger kan ny funksjonalitet lanseres kontinuerlig, og Vince Live vil derfor alltid oppdatert. Ny kode og oppdateringer blir automatisk distribuert til alle kundene i skyen, og Vince slipper å bruke tid og ressurser på å oppgradere hvert enkelt system. Kundene  trenger heller ikke å tenke på komplekse oppgraderinger eller sikkerhetsfikser som må  installeres eller servere som må driftes.

Global tilgang: Med Vince Live får kundene tilgang fra hvor som helst i verden, og fra de fleste mobile plattformer. Løsningen er svært skalerbar og kan utvides i takt med kundenes behov.

Ny funksjonalitet: I løsningen vil grensesnitt, lagring, arbeidsflyt og forretningslogikk gjøres tilgjengelig som betalbare tjenester. Takket være en fleksibel skyplattform kan også kunder og partnere av Vince nå bygge egen funksjonalitet på denne plattformen. For kunder på Vince Live har Vince også implementert et delingsverktøy, der kunder med noen få tastetrykk kan få tilgang til ny funksjonalitet utviklet av andre kunder.

Enklere datafangst: Det blir også lettere for Vince å analysere hvilke funksjoner som er mest brukt og hvilken funksjonalitet som har størst nytteeffekt. Denne datafangsten gir igjen grunnlag for raskere produktutvikling, og et bedre kundetilbud.

Økonomisk oppside: Ny løsning er også kostnadseffektiv for kundene, for de betaler kun for de ressursene de bruker. Økonomiske gevinster realiseres også gjennom felles infrastruktur, drift og videreutvikling.

Økt trygghet: AWS-plattformen gir ekstra lag med sikkerhet og redundans, som gir økt trygghet for kundene.

Integrasjoner: Den skybaserte plattformen gjør også at integrasjoner som utvikles automatisk vil bli tilgjengelig for abonnenter på løsningen. Et eksempel på dette er integrasjonen mot Sales Force, som vil redusere kompleksiteten betraktelig for brukerne.

Ledende på AWS

Etter en nøye vurdering høsten 2019, ble Webstep plukket ut som samarbeidspartner for å sikre en optimal overgang til Amazons skyplattform. Webstep er sertifisert som Advanced Consulting Partner på Amazon Web Services, og har fått en ledende rolle som tilrettelegger på en rekke AWS-prosjekter i Norge de siste årene.

– Sertifiserte AWS løsningsarkitekter fra Webstep ble hentet inn sommeren 2020 for å bygge en SaaS plattform på AWS der vi kunne videreutvikle våre nye produkter. Samarbeidet med Webstep har fungert meget godt, og vi er imponert over dybdekunnskap på AWS-plattformen og gjennomføringsevnen, sier Peder Floer, salgsdirektør i Vince.

Sky gir fleksibilitet

Også Webstep er godt fornøyde med samarbeidet de har startet med Vince. I prosjektet har Webstep satt inn en rekke ressurser for å sikre skyreisen for kunden. IT-eksperten Anders Bjørnestad har vært rådgiver og støttespiller i prosjektet, og sammen med både løsningsarkitekter og front/backend-utviklere ble løsningen levert som forespeilet.

– Vince er godt eksempel på en virksomhet som har stor nytte av å flytte over på AWS sin skybaserte plattform. Med raskt økende kundemasse og et ønske om økt endringstakt, er det avgjørende å få inn fleksibilitet og skalerbarhet i produksjonen. Med Webstep som teknologipartner og tilrettelegger på skysiden er det lyse utsikter for Vince, sier Anders Bjørnestad, skyarkitekt i Webstep.


Kontaktperson hos Vince:
Salgsdirektør Peder Floer, peder.floer@vince.no (95101321)

Kontaktperson hos Webstep:
Rådgiver Morten Rudlang

– Samarbeidet med Webstep har fungert meget godt, og vi er imponert over dybdekunnskap på AWS-plattformen og gjennomføringsevnen, sier Peder Floer, salgsdirektør i Vince.

Relatert / Kontaktpersoner