Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Papirfly – En dynamisk AWS-skyreise

Papirfly AS, en global og ledende leverandør av SaaS løsninger for merkevarebygging og -håndtering, valgte å be om bistand fra Webstep AS for å migrere sin plattform fra tradisjonelt datasenter i Oslo til Amazon Web Services (AWS). Overgangen til AWS har gitt Papirfly større fleksibilitet i sine systemer og forbedret mulighetene for bedre datasikkerhet, redundans og skalering.

Kompetanseoverføring for en vellykket reise 

Gjennom tett samarbeid og kunnskapsdeling har Webstep støttet Papirfly i planlegging og migrering. Webstep har jobbet med et fokus om at Papirfly skulle bli selvhjulpne i løpet av migreringsprosessen. Kompetanseoverføring og jevnlige gjennomganger av arkitektur og planer har vært en viktig del av migreringen. Papirfly har fått en fullverdig plattform tilpasset selskapets behov for videre utvikling, samtidig som de ansatte har opparbeidet kompetanse på AWS. De neste stegene på reisen blir å optimalisere plattformen ytterligere til å bli enda mer “cloud native”, og migreringen har gitt Papirfly verdifull kunnskap og erfaring for å gjennomføre store deler av dette i egen regi.

Samarbeid om fleksibel støtte og beste praksis 

Websteps eksperter har bistått i arbeidet med å bygge nødvendig kompetanse på AWS’ tjenester, innføre bruk av infrastruktur som kode (IaC), og generelt sett bistå Papirfly slik at de benytter beste praksis rundt oppsett og bruk av tjenester på AWS. Papirflys CTO, Morten Moe, anbefaler andre å «lære plattformen og få en god partner» og roser Websteps uvurderlige rådgivning og støtte i møte med utfordringene underveis.

Denne vellykkede skyreisen viser hvordan løsningene til AWS kan bidra til effektivisering og bedre løsninger for virksomheter i ulike bransjer.

Gevinster med skyløsningen 

Papirfly AS har sett flere fordeler ved å skifte til AWS. På kort sikt unngikk man tunge oppgraderinger og investeringer i eget datasenter. På lengre sikt vil man også se reduserte driftskostnader per kunde, samt bedre ytelse og utviklingshastighet for systemene. Ved å flytte til AWS drar man nytte av AWS’ globale tilstedeværelse med gode responstider, siden Papirfly har kunder over hele kloden. I tillegg gjør overgang til managed services at Papirfly nå har kunnet flytte store deler av de tyngre driftsoperasjonene som vedlikehold og oppgradering av infrastruktur, sikring av data og redundans i alle ledd over til AWS. Dette reduserer risikoen for nedetid, og minimerer mulighetene for at data kommer på avveie i dagens trusselbilde, på en enklere og tryggere måte enn om man skulle gjort dette selv.  

Ved å flytte til skyen kunne Papirfly dra nytte av AWS’ innebygde elastisitet for å skalere sin infrastruktur dynamisk basert på faktisk bruksmønster. 

Styrking av partnerskapet

Samarbeidet mellom Papirfly og Webstep har styrket deres langsiktige partnerskap og synliggjort fordelene ved å velge en pålitelig partner for virksomhetens AWS-skyreise. Websteps erfaring, kunnskap og rådgivning på skyløsninger, har vært viktige faktorer som har hjulpet Papirfly å lykkes i deres migrering og i å realisere sine mål. 

Samarbeidet mellom Papirfly og Webstep har styrket deres langsiktige partnerskap og synliggjort fordelene ved å velge en pålitelig partner for virksomhetens AWS-skyreise.

Relatert / Kontaktpersoner