Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Innovativ og kostnadseffektiv Smarthjem-løsning

I en tid der digital transformasjon former hvordan vi lever og interagerer med våre hjem, har Webstep hjulpet Viva Labs å utvikle en avansert og kostnadseffektiv smart hjem-løsning.

Oslo: april 2023: Morten Thune Rudlang

 

Viva Labs er et datterselskap av Enel X, og leverer en smarthjem-løsning til det brede markedet. Selskapet utvikler en white-label smarthjemplattform som integrerer forskjellige hjemmefunksjoner som oppvarming, sikkerhet og belysning ved hjelp av kunstig intelligens. Plattformen automatiserer disse funksjonene basert på husstandens mønstre og rutiner. Viva Labs retter seg primært mot sektorer som forsyningstjenester, telekommunikasjon og andre industrier som ønsker å lansere smarthjem-produkter under eget merke. Selskapet er basert i Oslo, Norge.

Forretningsmessige utfordringer:

Viva Labs stod overfor utfordringer knyttet til kostnadseffektivitet og skalerbarhet i sin skyinfrastruktur. De trengte også å modernisere sin backend-arkitektur for å forbedre ytelse og integrasjonsevne mellom ulike systemer. En annen utfordring var behovet for å møte strenge sikkerhetskrav og samtidig sikre sømløs kommunikasjon over ulike kommunikasjonsprotokoller som Zigbee, Z-wave og Wi-Fi.

Løsningen:

Webstep, gjennom konsulenten Andreas Røed, spilte en sentral rolle i å løse disse utfordringene. Andreas arbeidet med å optimalisere og kostnadsredusere Viva Labs’ sky-infrastruktur ved hjelp av AWS-løsninger som AWS Lambda, DynamoDB, Elastic Beanstalk, og EC2. Han implementerte også en modernisering av backend-koden fra Java 8 til Java 11/17 og introduserte Kotlin for bedre ytelse og vedlikeholdbarhet.

Det ble også utviklet og driftet et kraftig Infrastructure-as-Code (IaC) rammeverk som kombinerte AWS CloudFormation templates og Python scripts. Rammeverket muliggjorde enkel distribusjon og programmatisk oppdatering av skyinfrastrukturen.

Adopsjon og arkitektur:

Løsningene og arkitekturen Webstep utviklet har blitt adoptert av Enel som en referansearkitektur for tilsvarende løsninger i hele Enel-konsernet, og sikrer en konsistent og kostnadseffektiv implementering på tvers av ulike markeder.

Realisert kundeverdi:

Verdien av utvikling og investering har vist seg på flere områder: 

  • Betydelig sparte kostnader: Implementeringen av den nye arkitekturen og AWS-tjenestene førte til betydelige kostnadsbesparelser for Viva Labs, med mer enn en halvering av skykostnadene over ett år.
  • Sikkerhet og effektivitet:  Begge deler ble betydelig forbedret, og gjorde Viva Labs i stand til å tilby en mer robust og pålitelig smarthjem-løsning til sine kunder.
  • Skalering og markedstilpasning:  Løsningen forbedret også selskapets evne til å skalere opp og tilpasse seg nye markedskrav raskt og effektivt.


Spørsmål? 

AI-generert bilde som illustrerer løsning for smarte hjem.

Ved å integrere moderne AWS-teknologier og skreddersydde løsninger, har Viva Labs ikke bare forbedret sin egen plattform, men også satt arkitekturen for lignende løsninger fremover.

Relatert / Kontaktpersoner