Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Tidlig-ute-strategi har gitt Webstep betydelig slagkraft og erfaring på Data Science-prosjekter

– Vi så bølgen komme, og fikk på plass flinke kolleger med de riktige mastergradene og doktorgradene. Det er ikke så mange som kan matche Webstep på dette området nå, smiler Joar Krohn, avdelingsdirektør i Webstep.

Krohn er sentral for Webstep-satsningen på noe av det mest aktuelle i tech-verden for tiden; advanced analytics, der matematikk, statistikk og dataanalyse brukes for å trekke ut innsikt fra data for å lage bedre tjenester og treffe bedre beslutninger. AI, machine learning, data mining og visualisering er viktige verktøy, og interessen har eksplodert det siste året.

Opparbeidet betydelig leveransekraft – Vi er ennå i en tidlig fase, men ting begynner for alvor å materialisere seg i etterspørsel, helt i tråd med det Gartner har beskrevet for utviklingen på dette fagområdet. Teknologi og metoder er der, anvendelsesområdene popper opp og vi har eksperter og nettverk til å dekke rollene som trengs. Dessuten har vi realkompetanse fra mange sektorer og bransjer allerede. Nå leverer vi alt fra proof of concepts til samarbeidsavtaler innen data science, der vi er i tett og operativt samarbeid med kundene våre, forklarer websteplederen.  

– Handler det om enkeltcaser i enkeltnisjer eller er den brede erfaringen reell?

– Dette er i aller høyeste grad reell erfaring og vi har den fra mange bransjer. Tar du Fintech som et eksempel har vi for eksempel løst caser på kryssalg- og produktoptimisering for salg, algoritmer for optimale porteføljer i kvantitativ trading, og en prediksjonsplattform for pris og risiko i trading assets. Innen forsikring har vi blant annet sett på risikoklassifisering av kunder og lønnsomhetsanalyse på kundeforhold. Vi kan fortsette med caser fra bransjer som sjømat og havbruk, energi, olje og gass, media, industri, transport, handel og service.

– Utfordringer som typisk er?  

– Vi snakker om bransjespesifikke utfordringer – og generelle utfordringer som gjelder på tvers av bransjer. Fra energibransjen og transport handler det om produksjonsstyring og avvikshåndtering, men også om kunde-churn, som er en generell utfordring vi har adressert i andre bransjer også, forsikring for eksempel. Innen akvakultur og eiendom har vi arbeidet med forecasting av priser og prisutvikling, mens i både media og eiendom har det blant annet handlet om anbefalingsmotorer, forklarer Krohn, og trekker fram et konsept som har vokst fram gjennom Websteps kompetansemiljø; analyse av geodata: 

Mer vær – bedre systemstøtte

– Vi har de siste årene arbeidet mye med et verktøy som kobler åpne satellittdata og værdata med kundens egne data om sine fysiske installasjoner og objekter. Slik kan vi måle og forutsi risikoutviklingen omgivelser, vær og vind påfører oss. Kraftlinjebrudd forårsaket av trær som velter under store snømengder, ekstrem ising eller kraftig vind er eksempler her. Skade på boliger og verdier grunnet flere og mer intense flomhendelser er ett område. Tap av regnskog til jordbruk, gruvedrift og klimaendringer, er et annet. I vår tid er dette spennende analyseområder å arbeide med, på tema som angår oss alle.


Leveransekapasitet i Norge og Sverige

Med utgangspunkt i Webstep i Bergen har det utviklet seg et omfattende Webstep-nettverk av kolleger i Norge og Sverige som er eksperter på å hente ut, prosessere og sammenstille informasjon fra store datamengder. Siste skudd på stammen er den nystartede avdelingen i Sundsvall i Sverige. – Her ble vi godt mottatt fra dag én med vårt AI-fokus og analytics-kompetanse, avslutter Joar Krohn.


Interessert i feltet?
Sjekk ut disse sakene:

Avdelingsdirektør Joar Krohn - med kolleger Yanira Ramirez Hantveit og Willem van de Velde til venstre, Marta Lääts og David Lara Arango til høyre.

Relatert / Kontaktpersoner