Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

  • Kundehistorie: Enova

  • Enova jobber for Norges omstilling til lavutslippsamfunnet. Webstep fungerer som en sentral rådgiver for å digitalisere virksomheten og gjøre Enova til en datadrevet organisasjon. Målet er å utvikle en skybasert plattform som skal gjøre det mulig å jobbe mer effektivt med digitale prosesser og automatiserte verktøy. I sin tur skal dette bidra til utviklingen av ny teknologi.

Kontaktpersoner