Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Systemutvikling

 • Webstep utgjør et av landets sterkeste fagmiljøer, med cirka 200 serviceinnstilte seniorkonsulenter fordelt på Java, .NET, Open source, Android, IOS m.m.

   

Mer om hvordan vi kan hjelpe deg:

Tilnærming + -

Tilnærming

I Webstep anvender vi utviklingsmetoder som sikrer kvalitet, effektivitet og konsistens i tjenestene vi leverer.

Webstep har benyttet smidig utviklingsmetodikk gjennom flere år. I tillegg til Scrum og Kanban, anvender vi gjerne teknikker fra XP, som par-programmering og kontinuerlig bygging.

Vi har også erfaring med Test Driven Development (TDD) og DevOps-prinsipper.

Hvis mulig, sørger vi for at kundens egne ansatte deltar med ressurser i alle teamene, slik at kunden blir godt kjent med alle deler av løsningen.

Vi er opptatt av kontinuerlig læring, og holder oss, og deg, oppdatert.

Leveranse + -

Leveranse

Filosofien vår er å tilby tjenester og utvikle løsninger som er skreddersydd til hver kunde. Kunden har alle rettigheter til kildekoden for det som utvikles.

Trente konsulenter

Vi leverer ferdigheter og ekspertise i form av en eller flere konsulenter. De fungerer godt sammen med konsulenter fra andre selskaper, og bidrar til felles mål på en konstruktiv måte.

Alle utviklerne våre har formell utdannelse, med fem år eller mer relevant erfaring som seniorkonsulent i kundeprosjekter.

Utleie av fageksperter

En mye brukt leveransemodell er at Webstep leier ut en konsulent på hel- eller deltid for en avgrenset periode, til oppdrag og oppgaver styrt av kunden.

Oppgaveløsningen gjennomføres gjerne i kundens lokaler eller via digitale kanaler.

Prosjektleveranser

Webstep tilbyr også komplette prosjektteam. Teamet består normalt av prosjektleder, en eller flere utviklere, og i noen tilfeller også testledere og eksperter på brukeropplevelse (UX).

Prosjektet styres av Webstep i tett dialog med kunden.

Les mer om hvordan Webstep leverer

Craftmanship + -

Craftmanship

I Webstep er vi opptatt av godt håndtverk, kodekvalitet, bruk av patterns og høy yrkesstolthet. Vi kaller det Craftmanship.

Vi anvender anerkjente prinsipper for kodekvalitet, som SOLID-prinsippene og «Clean code». Koden skal framstå som lettlest og følge gode prinsipper for navngivning.

For å sikre kvalitet, har Webstep opplæring i disse prinsippene for alle nyansatte utviklere.

I tillegg bruker vi regelmessige kodegjennomganger for å følge opp at koden som faktisk skrives i de ulike prosjektene, har riktig kvalitet.

Programsikkerhet + -

Programsikkerhet

Vi analyser arkitektur og design for å identifisere potensielt sårbare områder som kan redusere systemets sikkerhet.

Design og utvikling av programvare må støttes av et sikkert nettverk sammen med server- og programkonfigurasjon der applikasjonen distribueres.

I Webstep har vi en egen faggruppe for programsikkerhet. Medlemmene av gruppen er sertifiserte CSSP Web Security Professionals.

Vi oppfordrer alle utviklerne våre til å ta sikkerhetskurs og sertifisering, og mange av dem har allerede denne typen sertifisering.

Se også: Informasjonssikkerhet

Systemutvikling i Webstep

 • 200
  Antall systemutviklere
 • 11
  Antall års erfaring per konsulent, gjennomsnitt
 • 250
  Antall kunder, gjennomsnitt per år
 • 9
  Antall avdelinger i Norge og Sverige som tilbyr tjenesten

Spør oss om

 • Java
 • JavaScript
 • .NET
 • Open source
 • Android
 • IOS
 • Universell utforming
 • HTML
 • HTML5
 • CCS
 • CCS3
 • Angular
 • React/Redux
 • Rest
 • Knockout
 • jQuery
 • Node
 • es 2015
 • Frontend
 • Backend
 • Git
 • MySQL
 • CSS rammeverk
 • Bootstrap
 • SASS
 • LESS
 • PHP
 • SVN
 • C#
 • SOLID-prinsippene
 • Clean Code
 • Craftmanship