Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Skyløsninger

 • Har du allerede løsninger i skyen, eller har du nettopp begynt å utforske mulighetene? Webstep hjelper dere å utvikle virksomheten i takt med endrede forretningsbehov.

   

Mer om hvordan vi kan hjelpe deg:

Tilnærming + -

Tilnærming

Skybaserte tjenester sikrer skalerbarhet og fleksibilitet, samtidig som sikkerheten ivaretas. For å utvikle de beste løsningene, kombinerer vi bred teknologikompetanse og god forretningsforståelse.

Webstep har jobbet med skyløsninger siden 2010, og leverer tjenester innenfor alle de tre store nettskyplattformene:

• Amazon Web Services (AWS)
• Microsoft Azure
• Google Cloud Platform (GCP)

Webstep er AWS Advanced Consulting Partner, og som første partner i Norge, er vi godkjent for å gjennomføre AWS Immersion Days.

Konsulentene våre besitter flere enn 60 AWS-sertifiseringer, noe som ifølge AWS selv er på topp i Norge.

Skybaserte tjenester sikrer skalerbarhet og fleksibilitet, samtidig som sikkerheten ivaretas. For å utvikle de beste løsningene, kombinerer vi bred teknologikompetanse og god forretningsforståelse.

Leveranse + -

Leveranse

Vi kan beste praksis for skyløsninger, og gir dere tilgang til maler, kodebibliotek, fordypningsdager og en rekke andre nyttige verktøy.

Spisskompetanse på skyløsninger

Webstep leverer spisskompetanse innen klassisk systemutvikling, prosjektledelse, testledelse, arkitektur, strategi, kvalitetssikring, kurs og opplæring, plattformtjenester, prosessdesign, automatisering, big data, sikkerhet og personvern.

De sertifiserte ekspertene våre hjelper deg gjerne å bygge sikre, robuste, skalerbare og kostnadseffektive løsninger i nettskyen.

Opprett rammeavtale 

Med rammeavtale får du tilgang til eksperter med oppdatert teknologikompetanse, som kjenner infrastrukturen din, bygger løsninger, overvåker bruk, bidrar ved budsjettering etc.

Du får også tilgang til: beste praksis, erfaringer, maler, kodebibliotek, AWS Immersion days, AWS Well Architected Reviews, invitasjoner til arrangementer og rabatter på opplæring og workshops.

AWS Advanced Consulting Partner

AWS Partner network logo

Well Architected Reviews + -

Well Architected Reviews

Webstep er en av svært få AWS Well Architected-partnerne i Norden. Vi anvender det anerkjente rammeverket for å evaluere og forbedre arkitekturen på skybaserte tjenester.

Strukturert gjennomgang

Å gjennomføre AWS Well Architected Reviews på skybaserte tjenester, hjelper oss å eliminere risiko og svare raskere på endringer som påvirker design, applikasjoner og arbeidsomfang.

I workshops går vi strukturert gjennom løsningen sammen med dere.

Vurderer løsningen

En eller to av våre sertifiserte AWS-eksperter leder gjennomgangen, som vanligvis tar fra en halv til to dager.

Vi vurderer løsningen opp mot de fem søylene i AWS Well Architected Framework: kapasitet, sikkerhet, pålitelighet, effektivitet og kostnadsoptimalisering.

AWS Advanced Consulting Partner – Well Architected

Immersion Days + -

Immersion Days

Som første AWS-partner i Norge, er Webstep godkjent for å gjennomføre Immersion Days.

Teknisk workshop med praktisk tilsnitt

En «Immersion Day» er vanligvis en dags workshop der vi fordyper oss i AWS-teknologi generelt, eller fokuserer på spesifikke områder, som maskinlæring, serverless eller sikkerhet.

Workshopen organiseres for en eller flere kunder, og inneholder både kunnskapsoverføring og praktiske øvelser.

Videreutvikler kundens virksomhet

Målet med Immersion Days: At kunden sitter igjen med konkret kunnskap om hvordan videreutvikle egen virksomhet ved bruk av nye tjenester fra AWS – eller bruke eksisterende tjenester smartere og bedre.

Kontakt oss dersom du har lyst til å høre mer om mulighetene for en Immersion Day med teamet ditt!

AWS partner network – Advanced Consulting Parter – Immersion Day Partner

Skyløsninger i Webstep

 • 150
  Antall eksperter
 • 9
  Antall års erfaring per konsulent, gjennomsnitt
 • 40
  Antall kunder, gjennomsnitt per år
 • 9
  Antall avdelinger i Norge og Sverige som tilbyr tjenesten

Spør oss om

 • Cloud
 • Skyteknologi
 • Microsoft Azure
 • Google Cloud
 • Amazon Web Services (AWS)
 • Amazon Partner Network (APN)
 • APN Immersion Days
 • AWS Immersion Days
 • Well Architected Reviews
 • SysOps
 • DevOps
 • DevSecOps
 • CloudOps
 • Sikkerhet i skyen
 • Arkitektur
 • Data lake
 • Serverless
 • Maskinlæring
 • IoT
 • Cloud adoption
 • Migrering av data
 • LaunchPad
 • Infrastructure as Code (IaC)
 • Containers