Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Teknologiledelse

 • Teknologilederne våre motiverer og bygger gode team. Sammen med teamet leverer de resultater som møter kundens behov og målsetninger.

   

Mer om hvordan vi kan hjelpe deg:

Prosess- og prosjektledelse + -

Prosess- og prosjektledelse

Webstep har bred erfaring fra prosess- og prosjektledelse innen utvikling, innføring og implementering av nye systemer. Vi bidrar gjerne i kundestyrte prosjekter, eller sitter på mottakersiden hos kunden.

Tilnærming

Enten vi jobber i kundestyrte prosjekter eller sitter på mottakersiden hos kunden; underveis deler vi erfaringer og utfordrer for å sikre best mulig kvalitet i leveransen. Samtidig har vi god rolleforståelse og jobber lojalt for å nå kundens forretningsmål.

Konsulentene våre har solid teknologisk bakgrunn, og kompetanse som de løpende oppdaterer innen skytjenester, AI, IOT, med mer. Anerkjente standarder, som Prince2, Lean SixSigma, SCRUM og SAFE, ligger til grunn for måten vi jobber på.

Leveranse

Prosjekt- og programledelse, teknisk prosjektledelse, funksjonell arkitektur, produkteier, prosessledelse, forvaltningsledelse og endringsledelse.

Konsulentene våre kan bemanne alle eller utvalgte faser av et prosjekt, som kravspesifikasjoner, forprosjekt, anskaffelse, utvikling, implementering og forvaltning.

Ta kontakt, så hjelper vi dere med prosess- og prosjektledelse!

Endringsledelse + -

Endringsledelse

Vellykket prosjektgjennomføring forutsetter at vi motiverer og tar vare på menneskene som påvirkes av prosjektet. Briljante tekniske løsninger skaper ikke verdi hvis ingen tar dem i bruk.

Tilnærming

For profesjonell styring og håndtering av endringsprosesser, anvender Webstep det internasjonal anerkjente rammeverket Prosci, inkludert ADKAR-modellen.

Mange av konsulentene våre har Prosci-sertifisering, kombinert med lang erfaring fra endringsledelse og prosjektgjennomføring.

Vi har endringsledelse som mindset, uavhengig om vi er inne som prosjektleder, prosessleder, coach eller i andre roller.

Se også: Adopsjon

Leveranse

Gjennom prosjektperioden identifiserer vi styrker og svakheter i organisasjonen og endringsprosessen. Er organisasjonen godt posisjonert for suksess? Hvilke risikoområder må adresseres?

Systematisk evaluering av risiko hjelper oss å sette inn målrettede tiltak som øker sannsynligheten for et vellykket prosjekt.

Websteps tjenester inkluderer interessentanalyse, lederstøtte, kommunikasjonsstrategi, tiltak for å håndtere motstand, opplæring, med mer.

 

 

Prosci Certified Change Practitioner

Smidig coaching + -

Smidig coaching

De smidige coachene våre hjelper organisasjonen din å samarbeide bedre. Vi leder deg og dere mot spesifikke mål, uten å ha en fast plass i organisasjonen. Slik bidrar vi til økt verdiskaping på flere nivåer i virksomheten.

Websteps smidige coacher gjør seg godt kjent med kundens organisasjon, og jobber med effektivisering av arbeidsprosesser, kulturelle og strukturelle endringer, nye metoder og verktøy, kontinuerlig forbedring og andre aktiviteter som skaper verdi for kunden.

Vi anvender kjente verktøy og metoder, og har blant annet sertifiseringer innen SAFE, Lean SixSigma og Agile Coaching.

Med sin brede teknologibakgrunn og smidige tankesett, går rådgiverne ofte inn i roller som teamleder, fasilitator, prosessdriver eller coach for enkeltmedarbeidere, team og ledelse.

Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Test- og kvalitetsledelse + -

Test- og kvalitetsledelse

Webstep tilbyr tjenester på samtlige områder innen testing og kvalitet.

Tilnærming

Alle prosjekter har behov for testing, både smidige og mindre smidige. Webstep dekker hele test- og kvalitetsløpet, fra kvalitets- og teststrategi, til gjennomføring, oppsummering og rapportering. Tidlig deltakelse i prosjektet øker kvaliteten og redusere arbeidsmengden senere.

Konsulentene våre har erfaring fra testing av ulike plattformer og teknologier, og er sertifiserte innen standarder som ISO, ISEB/ISTQB Test Manager, Advanced og Agile Test.

Leveranse

Vi kan hjelpe deg med:

• Testledelse, strategi, planlegging og rapportering
• Kvalitetssikring av spesifiserte krav i leveranser
• Teknisk testing
• Metodestøtte, rådgivning og opplæring
• Funksjonell testledelse og testing
• Ikke-funksjonell testledelse og testing
• Testautomatisering

Kontakt oss!

 

 

Teknologiledelse i Webstep

 • 60
  Antall eksperter
 • 9
  Antall års erfaring per konsulent, gjennomsnitt
 • 40
  Antall kunder, gjennomsnitt per år
 • 9
  Antall avdelinger i Norge og Sverige som tilbyr tjenesten

Spør oss om

 • Smidige prosesser
 • Agile metoder
 • Iterative prosjektløp
 • PRINCE2 Practitioner
 • PRINCE2 Agile
 • SCRUM
 • Kanban
 • PMP
 • ITIL
 • Lean
 • Fossefallsmetode
 • Lean Six Sigma
 • Prosci
 • ADKAR
 • Endringsledelse
 • IT-rådgivning
 • Prosjektledelse
 • Programledelse
 • Prosessledelse
 • Teknisk prosjektledelse
 • Innkjøpsledelse
 • Produkteier
 • Forvaltningsledelse
 • Teamleder
 • Fasilitator
 • Coaching
 • Testledelse
 • Teststrategi
 • International Software Testing Qualifications Board (ISTQB)
 • Information Systems Examinations Board (ISEB)
 • Teknisk testing
 • Testautomatisering
 • Kvalitetsledelse
 • Kvalitetssikring
 • Valideringsledelse
 • Metodestøtte
 • ISO
 • Agile Test