Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Kompetansebygging på høygir

Arne Solheim har dårlig tid. Digitaliseringsoppdragene er mange og tilgangen på IT-folk med riktig erfaring er begrenset. Det gir utfordringer i en bransje som spiller en nøkkelrolle når fremtiden skal formes. Derfor tråkker Webstep på for å bygge kompetanse.

Arne Solheim er ekspert på skyløsninger, og jobber mye med kompetansebygging i IT-konsulenthuset Webstep. Med jevnlig faglig påfyll og muligheter for ulike sertifiseringsløp har selskapet befestet sin rolle som et ledende kompetansehus i Norge.

– De ansatte er vår viktigste ressurs. De skal være troverdige rådgivere og støttespillere for våre kunder. Derfor investerer vi hele tiden i deres kompetanseutvikling, sier fagansvarlig i Webstep, Arne Solheim.

Kunnskap er ferskvare

Webstep har sertifisert 62 konsulenter på endringsledelsesverktøyet Prosci, nærmere 50 på Azure og har over 60 AWS sertifiseringer. Det gir selskapet solid kapasitet i markedet, og kraft til å gjøre en forskjell i større oppdrag.

Skyeksperten Solheim kan også selv smykke seg med nye sertifiseringer, og har oppnådd et ytterligere kunnskapsløft det siste året. Sertifiseringsløpet for å få den høythengende tittelen Champion AWS Authorized Instructor (Champion AAI) tok mer enn ett år, og han er nå en av ytterst få i Norden med denne sertifiseringen. Dette gjør ham til en ettertraktet instruktør og rådgiver, og han leies også inn av AWS direkte for å kjøre kurs på Professional-nivå.

– Kunnskap er ferskvare – noe som spesielt gjelder skyteknologi, som er i en rivende utvikling. Med noe av Norges tyngste kompetanse på AWS sikrer Webstep sin posisjon som et kraftsenter på sky. Vi er en trygg partner som kan bistå våre kunder med å bygge sikre og kostnadseffektive skyplattformer, sier Arne Solheim.

Arne Solheim utgjør sammen med Anders Bjørnestad, en annen Champion AAI, den faglige spydspissen i et Websteps ekspertgruppe på AWS. Med et komplett sett av AWS Associate- og Professional-sertifiseringer i organisasjonen, er Websteps rådgivere etterspurte når store AWS-skyprosjekter skal gjennomføres.

Deler raust

Webstep er en kunnskapsbedrift med lange tradisjoner for kunnskapsdeling. Også eksternt har selskapet over tid vært kjent for å være med å gjøre en forskjell når kompetanse skal bygges.

Bransjearrangementer som JavaZone og NDC er viktige for å spre kunnskap, og tiltrekker seg hvert år tusenvis av utviklere fra hele landet. Webstep var som vanlig godt synlig med både stand og egne «talks», der ekspertene fikk delt sine erfaringer.

– Når våre folk står på store scener og forteller om sine fagfelt har vi fått til noe sentralt: en kultur for deling. Å spre kunnskapen på flere gir raskere digitaliseringstakt. Det tjener alle på. Vi må dele for å lykkes, sier Arne Solheim.

Gir oss aldri

På veien videre mot nye oppdrag og mer faglig påfyll, stopper Arne Solheim opp. Han er bekymret for at for få IT-studieplasser vil bremse samfunnsutviklingen.

– Alle taper på kompetansegapet i tech-bransjen. Det rammer hele samfunnet, som ikke får nødvendig fart på den digitale omstillingen. Derfor gir vi oss aldri på kompetansebygging, avslutter Arne Solheim, og tråkker på for å rekke neste oppdrag.

Arne Solheim på sykkel

Arne Solheim i Webstep Oslo tråkker på for å bygge kompetanse.

Relatert / Kontaktpersoner