Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Skyreisen | Kom i gang!

Et spørsmål vi ofte får fra selskaper som skal ta i bruk skytjenester er hvordan man kommer i gang og hva som skal til for å lykkes. Denne artikkelserien, i fire deler, er skrevet for ledere som vurderer å ta i bruk skyteknologi og derfor står overfor store endringer. Artiklene gir noen tips rundt ulike betraktninger som er nyttige for å lykkes med skyreisen.

Av: Nina Braun, prosjektleder i Webstep

Kom i gang med skyreisen i 8 steg

Fjerde og siste del av artikkelserien om skyreisen gir deg noen tips til steg for å komme i gang med prosessen i foranalysen til skyreisen, og diskuterer hvorfor kunnskap om endring er avgjørende for å lykkes.

1. Definer og beskriv hva som er forretningsdriverne for endringen

Hva vil vi oppnå? Hvilke gevinster kan endringen gi?  Lag en beskrivelse, gjerne som et business case, som legges til grunn er et godt utgangspunkt.

2. Be om hjelp fra leverandørmarkedet, og bruk kompetansen som finnes der

Ta gjerne kontakt med andre enn dine faste kontakter, og vær nysgjerrig på andres erfaringer, orienter deg!

3. Kartlegg egen IT struktur

Hvilke tjenester/produkter har vi, hvordan driftes disse, er det avtaler som utgår? Er det noe i dagens infrastruktur som er ved veis ende og må byttes ut?

4. Involvere bredt i bedriften fra starten av skyreisen

Ved å involvere hele bedriften i oppstarten, får man opp deres spørsmål og bekymringer. Dette starter forankringsprosessen, og gir alle parter en bedre innsikt i omfanget av endringen det er å gå over på skytjenester. I dette arbeidet kan for eksempel AWS CAF (Cloud Adoption Framework) være til hjelp – dette er åpne ressurser for alle og kan benyttes uavhengig av hvilken skyleverandør som velges. Les om AWS CAF-rammeverket.

5. Bli enige om strategien

Med kompetanse om skyteknologi fra leverandørmarkedet og oversikt over egen IT park er tiden kommet for å velge strategi for skyreisen. Skal driften sette ut til andre eller beholde selv? Hvilke løsninger er rett for de ulike tjenestene vi leverer?

I rammeverket snakker vi om de 6R’ene:

  • Rehosting – lift and shift
  • Replatforming – lift, tinker and shift
  • Repurchasing – replace, drop and shop
  • Refactoring – rearcitecht, rewrite
  • Retain – revisit
  • Retire

6. Lag en plan som gir en oversikt over oppgavene bedriften står ovenfor

I planen kan man skille på oppgaver som krever:

  • Kurs og formell kompetanse
  • Modningsprosess / forståelse for endringene i organiasjonen

7. Få rådgivning og hjelp til å velge rett plattform

Alle har litt ulike funksjoner som kan løse litt ulike behov. Det er ikke nødvendigvis at markedslederen er rett valg for din bedrift. Be om hjelp av en leverandør som leverer flere plattformer, så får du hjelp til å velge det som passer for deg.

8. Kom i gang med opplæring og kompetanse som sikrer at strategien kan gjennomføres

Det er behov for kompetanse innenfor teknisk plattform, endringsledelse, agile metoder og prosjektkompetanse for å sikre en vellykket gjennomføring.

Noen tips på tampen om endringer

En erfaring som ofte går igjen er at en skyreise ikke først og fremst er en teknisk utfordring. De bedriftene som har lykkes med å nyttiggjøre seg av teknologien utover første steg, er de som klarer å inkludere organisasjonen i endringen på en god måte. Bedrifter som ivaretar menneskene i endring har en god sjans til å klare å få til innovasjon utover det som man først så for seg i reisens start.

Og husk: skyreisen handler om endringer. Skal du lykkes må du ha endringskompetanse til å stå løpet ut – det er menneskene som vil dra dere fra basisfunksjonalitet i skyen til neste steg når endringsreisen vel er i gang.

Webstep har solid kompetanse innen flere skyplattformer og vi har erfarne rådgivere med bred ekspertise på metodikk og gjennomføring av  innovasjonsprosesser. Om du har spørsmål eller kommentarer til innholdet, eller du ønsker en uforpliktende prat om hvordan Webstep kan hjelpe deg på din skyreise så ta kontakt.


Gikk du glipp av første, andre og tredje artikkel? Les om hvorfor skyløsninger blir valgt av stadig flere aktører herhvordan man lykkes med skyreisen og hvordan skyreisens tre hovedområder spiller sammen.

Skyreisen Kom i gang

Relatert / Kontaktpersoner