Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Verdien av teams

Markedet har tatt godt imot team-leveranser fra Webstep. Kundenes utgangspunkt er forskjellig, men behovet for mer fleksible og skalerbare leveranser er tydelig i et marked med stort kompetanseunderskudd.

Grunnene til den økte etterspørselen etter Team-as-a-Service-modellen kan være like ulike som TaaS-prosjektene i seg selv. Kanskje er det et behov for raskt å bygge opp et team med spisskompetanse, eller et ønske om mer forutsigbarhet i prosjektet som skal løses. Det kan handle om behovet for smidig utvikling og økt innovasjonsgrad, eller det kan være et bevisst ønske om å sette bort leveranseansvaret.

– Team-leveranser gir forutsigbarhet. Team-as-a-Service knytter oss tettere til kunden, og vi får en mer strategisk rolle i utviklingsarbeidet. Det gir merverdi for både kunder og for våre konsulenter, sier Jon Andreas Bygstad som har lang erfaring med ulike tjenesteleveransemodeller.

Fleksibilitet og frihet

Satsingen på leveranser av teams som en tjeneste har bidratt til styrket konkurransekraft for selskapet. Det gjelder også i et stramt kandidatmarked, der fleksibilitet og valgfrihet verdsettes høyt.

– Det er attraktivt å kunne jobbe på større prosjekter, og skape totalverdi for kunden. Vi har allerede flere store TaaS-leveranser underveis, og ser at antallet team-leveranser fortsetter å vokse, sier Jon Andreas Bygstad.

Webstep er involvert i flere omfattende prosjekter der kundene har ønsket mer enn å leie inn ekspertise. Gjennom team-leveranser og helhetlige prosjekter har Webstep vist at selskapet kan ta eierskap og levere på mer komplekse kundebehov. Equinor, Diar, Enova og Domstoladministrasjonen er eksempler på dette.

Rett kompetanse til rett tid

Med Team-as-a-Service tar kompetansehuset et større ansvar ute hos kundene. Det mener Bygstad kan hjelpe kundene i dagens marked.

– Det er tøft å skaffe rett kompetanse til rett tid. Det kan vi håndtere. Vi har et bredt spekter av ekspertise, og kan sette sammen teams av spesialister som kan levere på ulike typer utviklingsprosjekter.

– TaaS-satsingen åpner nye dører og gjør oss mer relevant som kompetansehus, avslutter Jon Andreas Bygstad.

Kom i gang

Team-leveranser er et viktig satsingsområde for både Webstep og våre kunder. Vil du høre mer om Team-as-a-Service kontakter du Jon Andreas Bygstad. Han forteller gjerne om hvordan Webstep bistår kunder med å bygge opp og levere teams som raskt kan komme i gang og håndtere komplekse utviklingsprosjekter.

Gjennom team-leveranser og helhetlige prosjekter har Webstep vist at selskapet kan ta eierskap og levere på mer komplekse kundebehov.

Relatert / Kontaktpersoner