Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Myte: Hvis du ikke er i oppdrag, har du plutselig ikke inntekt

Ami Ahalpara holder sitt barn på armen

Tobarnsmoren Ami Ahalpara tror hun måtte bedt om en redusert stilling dersom hun skulle søkt fast jobb med fastlønn. Fleksible arbeidstider og stabil inntekt var avgjørende da hun valgte å begynne som Webstep-konsulent.

– Jeg har ikke vært bekymret for å stå uten hverken oppdrag eller lønn, sier hun.

Myter er myter: Les myten om fritid og myten om risiko.

Etter en årrekke i fastjobb, var 35-år gamle Ami sulten på ny kompetanse og personlig utvikling. Med barn på ett og tre år, var stabil inntekt og muligheten for fleksible arbeidshverdager viktige kriterier da hun skulle skifte jobb. Webstep tilbyr to forskjellige lønnsmodeller med ulik fordeling av grunnlønn og provisjonslønn. Velger man høy grunnlønn og lavere provisjon, har man trygghet for at du ikke står uten inntekt dersom man skulle gå uten oppdrag en periode. I november fikk Ami sitt første Webstep-oppdrag, som IT-konsulent i Frende Forsikring.

– Det er veldig gode tider, og derfor har jeg valgt provisjonsmodellen. Det er fordi jeg er sikker på at jeg vil få jobb, også etter at dette oppdraget er ferdig. Det er dessuten en trygghet å vite at jeg når som helst kan gå over til en modell med høyere grunnlønn hvis jeg noen gang skulle stå uten oppdrag, sier hun.

Godt samhold både på jobb og blant Webstepperne

Antall timer hun fører hos oppdragsgiver er basis for lønnen hun får utbetalt. Høyere lønn enn tidligere, kombinert med langt mer frihet og fleksibilitet er noe av grunnen til at hun trives så godt i Frende, men langt fra hele.

– Jeg stortrives her. Det er en veldig fin og sosial arbeidsplass. Vi jobber i team, bestående av Frende-ansatte og andre konsulenter. Det har aldri vært et «oss» og «dem» skille, og det er veldig hyggelig. I tillegg har vi et godt samhold i Webstep-gjengen. Vi har en online-gruppe der vi kan spørre hverandre om råd og tips, og få hjelp når vi lurer på noe faglig, forteller hun.

Frihet til å jobbe redusert ved behov

Hun tror ikke nødvendigvis hun ville fått samme frihet i en fast stilling et annet sted.  Friheten til å kunne jobbe mindre ved behov, uten å ha press på å jobbe opp timer, har stor betydning for it-konsulenten.

– I Webstep har jeg ikke krav til å jobbe overtid, og jeg har stor fleksibilitet til å være hjemme med sykt barn, hente i barnehagen og ellers legge opp arbeidsdagen min slik at den harmonerer med familielivet, sier Ami.

Relatert / Kontaktpersoner