Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Arkitektur

 • Hvordan sikre god informasjonsflyt og designe løsninger som kan videreutvikles over tid?

   

Mer om hvordan vi kan hjelpe deg:

Tilnærming + -

Tilnærming

Vi bygger IT-arkitektur som er fremtidsrettet, kostnadseffektiv og gir stabilitet.

Webstep har utstrakt erfaring i å designe og bygge tekniske løsninger.

Vi er enkle og ukompliserte å samarbeide med, og benytter anerkjente rammeverk og verktøy for å bygge effektiv virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur, teknisk arkitektur og skyarkitektur.

For å treffe riktig, setter vi oss grundig inn i kundens virksomhet og forretningsmål. Vi tør å utfordre og foreslå forbedringer, samtidig som vi er lojale når beslutninger er tatt.

Kontakt oss for å diskutere IT-arkitektur og mulige løsninger i din virksomhet!

Leveranse + -

Leveranse

Webstep utvikler solid arkitektur som samspiller godt med andre systemer.

Effektiv arkitektur

Webstep hjelper dere å bygge effektiv virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur, teknisk arkitektur og driftsarkitektur for skyløsninger.

Vi er vant til å fasilitere arbeidsmøter og kartlegge behov, bl.a. ved bruk av interessent- og behovsanalyse, dokumentasjon av arbeidsprosesser, brukerreiser og -historier.

Oversikt og samspill

Virksomhetsarkitektene våre evner ha et helhetsbilde og god totaloversikt.

Løsningsarkitektene, og de mer tekniske, utviklingsrettede arkitektene, er opptatt av å utvikle solid teknisk arkitektur som samspiller godt med andre systemer.

Vi jobber gjerne iterativt, for å sikre kvalitet og forankring gjennom alle faser.

Høyt faglig nivå

Webstep har en egen faggruppe for arkitekter. Gruppen møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og oppdatere hverandre.

I tillegg oppfordrer vi konsulentene til å gjennomføre kurs og tilhørende sertifiseringer, som eksempelvis TOGAF for virksomhetsarkitekter.

Se også: Skyløsninger og Systemutvikling

Arkitektur i Webstep

 • 100
  Antall eksperter
 • 10
  Antall års erfaring per konsulent, gjennomsnitt
 • 40
  Antall kunder, gjennomsnitt per år
 • 9
  Antall avdelinger i Norge og Sverige som tilbyr tjenesten

Spør oss om

 • Skyarkitektur
 • Virksomhetsarkitektur
 • Løsningsarkitektur
 • Teknisk arkitektur
 • Driftsarkitektur for skyløsninger
 • Behovskartlegging
 • Brukerreiser
 • Brukerhistorier
 • User stories
 • Interessentanalyse
 • Behovsanalyse
 • Dokumentasjon av arbeidsprosesser
 • TOGAF