Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Rådgivning

 • Rådgivning handler om å orientere seg godt, redusere risiko og velge klokt. Her er Webstep en god medspiller.

   

Mer om hvordan vi kan hjelpe deg:

Matching av kompetanse + -

Matching av kompetanse

I et gjennomsnittsår leverer Webstep konsulenter på mer enn ti ulike fagområder, til mer enn 200 kunder, på tvers av bransjer og samfunnssektorer. Fornøyde kunder tyder på at vi treffer med riktige personer på rett sted til riktig tid.

Oversikt og innsikt
Selgerne våre på hver avdeling rekrutterer avdelingens egne konsulenter. Når personalansvaret følger det lokale kundeansvaret, oppstår sterke mekanismer.

Vi har alt å vinne på å rekruttere medarbeidere med stor sjanse til å lykkes hos våre oppdragsgivere. I sin tur styrker dette vår evne som rekrutterere.

Strategisk rekruttering
Vi følger kundene våre lenge, og gjenkjøpsraten er høy. Det gir oss dyp kunde- og bransjekunnskap.

Tett dialog med kundene gjør også at vi kan rekruttere strategisk. Dermed er vi ofte klar med riktig kompetanse når behovet oppstår, til beste for kundene våre.

Faglige råd + -

Faglige råd

Vi ansetter erfarne medarbeidere med solid utdannelse og erfaring. De mer enn 400 medarbeiderne våre er et betydelig og tilgjengelig nettverk av eksperter.

Innsikt og håndtverk

Vi bygger faglig rådgiving på «hands-on» erfaring og dyp kunnskap, oftest fra mange ulike miljøer. Det betyr at vi er raskt inne i problemstillinger og kan gjøre noe med dem.

Konsulentene våre er som regel lenge hos hver kunde og beveger seg gjerne fra prosjekt til prosjekt, og mellom avdelinger og funksjoner. Det gir dem dyp bransjeinnsikt og oversikt.

Med på reisen har de hele kolleganettverket i Webstep. Det er alltid noen å spørre og alltid noen som kan svare.

Operativ rådgivning

Konsulentene våre trigges av å dele kunnskap. Å gjøre en gjesteopptreden hos andre kunder, som rådgiver, instruktør eller ekspert, skaper muligheter. Dessuten gir det energi for alle parter.

I praksis betyr dette at Webstep har et nettverk av  medarbeidere, på tvers av våre tjenesteområder, som trigges av å kombinere sin “vanlige” jobb med å rykke inn og hjelpe andre.

For kundene våre er disse rådgiverne en kilde til nye ideer, muligheter og konkurransefortrinn.

 

Forretningsrådgivning + -

Forretningsrådgivning

Teknologi og strategi opptrer oftest sammen. Forretningsrådgivning uten teknologiforståelse er vanskelig å se for seg. Her finner du en av våre styrker. 

Teknologi og forretning
Gode forretningsråd krever forståelse av bransjespesifikke utfordringer og oversikt over teknologimuligheter og -utfordringer.

Ulike digitaliseringsbølger betyr ulike digitaliseringsreiser. Kompleksiteten har en tendens til å øke over tid, men mulighetene blir gjerne flere. Gode forretnings- og virksomhetsråd hviler oftere og oftere på solid teknologiforståelse. Her hjelper Webstep dere å finne handlingsrom.

Forretningsmål og virkemidler
Teknologien er aldri et mål i seg selv. Den er alltid et virkemiddel for å skape forretningsverdi, brukertilfredshet – og fornøyde kunder.

Vi kan levere rådgivning innen avgrensede tjenesteområder, men viktigere; vi kan hjelpe dere å se tjenesteområder og utfordringer i sammenheng. Webstep samarbeider med et bredt spekter partnere, tilknyttet de ulike tjenesteområdene.

Rådgivning i Webstep

 • 400
  Antall eksperter
 • 9
  Antall års erfaring per konsulent, gjennomsnitt
 • 40
  Antall kunder, gjennomsnitt per år
 • 9
  Antall avdelinger i Norge og Sverige som tilbyr tjenesten

Spør oss om

 • UX
 • Arkitektur
 • Systemutvikling
 • Skyløsninger
 • Cloud
 • Nettsky
 • Analyse og innsikt
 • AI og maskinlæring
 • IoT
 • Informasjonssikkerhet
 • Prosjektledelse
 • Digitalisering
 • Digitaliseringsreisen
 • Forretningsrådgivning
 • Verdiskaping
 • Tjenestekvalitet
 • Endringsledelse
 • idéutvikling
 • Innovasjon