Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Prosjekter

 • Webstep leverer prosjekter til kunder som ønsker en partner med ansvar for hele eller deler av prosessen, fra innledende analyser til gevinstrealisering. Vi sikrer fokus på din virksomhets forretningsmål, kunder og brukere – uansett hvilken fase du er i.

   

Mer om hvordan vi kan hjelpe deg:

Analyse + -

Analyse

Webstep kan tilby hele spekteret av tjenester, fra analyser og forstudier, til utvikling og forvaltning av løsninger. En omforent forståelse av dagens tilstand er det beste utgangspunkt for en vellykket prosess.

Tilnærming

I denne fasen er vi opptatt av oversikt og innsikt. Vi avdekker og analyserer vi virksomhetens digitale modenhet, prosesser, kultur og kompetanse.

Vi er også opptatt av samhandlingsverktøy og utnyttelse av eksisterende løsninger og evner i organisasjonen.

Metode

Vi snakker like godt med ledere som med ansatte, både i kommersielle og teknologiske miljøer.

Strategiutvikling + -

Strategiutvikling

Strategiutviklingsfasen handler om å definere riktig målbilde, fokus og gevinster.

Tilnærming

I denne fasen arbeider vi med dypdykk i mulighetsrom for å forstå hva som kreves for å lukke gap, definere ambisjonsnivå, avdekke prioriteringer og se gevinster. I denne fasen inngår også risikovurdering.

Resultat

Strategifasen gir oss utgangspunkt for å løse de riktige utfordringene på rett måte. Dette er avgjørende når vi går løs på gjennomføringen.

Gjennomføring + -

Gjennomføring

En solid bro fra analyse og strategikompetanse til gjennomføringsevne, sikrer prosjektgjennomføring med høyere hastighet og lavere risiko.

Prosjektstyring

Vi tilpasser styringsstruktur og prosjektmetodikk til hver enkelt leveranse og kunde.

Grunnlaget fra analyse- og strategifasene sikrer veldefinerte handlingsplaner og prosjekter.

Resultat

I Webstep kan vi trekke på hele bredden av spesialister og kompetanseområder i selskapet.

Det betyr at gjennomføringen kan skreddersys med optimal teamsammensetning, avhengig av enkeltoppgavene og i hvilken rekkefølge de skal løses.

Gevinstrealisering + -

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering er en vedvarende prosess. Vi fokuserer stabilitet, effektivitet og optimalisering.

Trygghet

Drift, forvaltning og videreutvikling kan forsterkes med støtte og ekstra kapasitet fra Websteps eksperter.

Muligheter

Når nye behov oppstår, har du tilgang til hele Websteps kompetanse og kapasitet. Vår felles innsikt betyr at vi kan snu oss raskt og hjelpe når behov oppstår.

Prosjekter i Webstep

 • 400
  Antall eksperter
 • 14
  Antall tjenesteområder som kan involveres
 • 250
  Snitt antall kunder Webstep betjener årlig
 • 9
  Antall avdelinger som tilbyr tjenesten

Spør oss om

 • Strategi
 • Måling og analyse
 • Innsiktsarbeid
 • Research
 • Idé- og konseptutvikling
 • Målgruppeanalyse
 • Behovskartlegging
 • Informasjonsarkitektur
 • Virksomhetsarkitektur
 • Teknisk arkitektur
 • Skyarkitektur
 • Driftsarkitektur for skyløsninger
 • Interaksjonsdesign
 • Visuelt design
 • Prototyping
 • Brukertesting
 • Universell utforming
 • Tjenestedesign
 • Kundereiser
 • Designmanual
 • Designsystem
 • Java
 • .NET
 • Open source
 • Android
 • IOS
 • Frontend
 • Backend
 • Clean Code
 • Craftmanship
 • Innholdsutvikling
 • Dokumentasjon av arbeidsprosesser
 • Utvikling
 • Testledelse
 • Prosjektledelse
 • Opplæring
 • Adopsjon
 • Endringsledelse
 • Utrulling
 • Onboarding
 • Interessentanalyse
 • Kommunikasjon