Jeg vil bli kontaktet


Webstep er Certified Partner for Disruptive Technologies
Vi hjelper deg med å ta den nye IoT-sensorteknologien i bruk
Les historien her

Kompetansestyring for erfaren operatør på sokkelen

En av våre kunder er blant operatørene med lengst fartstid på norsk sokkel. Selskapet opererer et sett med etablerte felt, i tillegg til å drive aktiv leting og utbygging av nye funn. Kunden vår hadde selv identifisert behov for bedre kontroll over kompetansestyring og håndtering av kompetansekrav til sine ansatte offshore. Selskapet hadde også fått […]

Les historien her

Systemstøtte for kunde med nye offshoreutfordringer

Blant kundene våre finner vi et heleid datterselskap av et europeisk nasjonalt oljeselskap. Selskapet har vært etablert i Norge siden 1960-tallet, men har først de siste årene tatt steget opp til å bli operatør for flere felt som nå er under utbygging. Selskapets utvikling har medført nye utfordringer og større krav til håndtering og rapportering […]

Les historien her

Spisskompetanse og leveransekraft i oljeservicebransjen

For en stor global aktør i oljeservicebransjen leverer vi kapasitet og kompetanse inn i deres interne og eksterne prosjekter. Arbeidet skjer i samspill med avdelinger andre steder i Norge og globalt, og våre konsulenter deltar i flere spennende prosjekter. Kundens avdeling lokalt har hatt behov for ekstra ressurser innen to avdelinger; intern softwareutvikling og Human […]

Les historien her

Business Intelligence til slagkraftig næringsaktør

En av våre kunder er blant de mest tradisjonsrike industrifamilier i regionen, med aktiviteter innen en rekke finansielle og industrielle områder som eier og investor. Selskapet har aktiviteter i Norge og i England, samt interesser globalt. Gjennom en prosess de siste årene har kunden vår opplevd et voksende ønske om å erstatte dagens skreddersydde, men […]

Les historien her

Spisskompetanse og kraft til kraft- og energiselskap

Denne kunden er et kraft- og energiselskap som gjennom fokusert satsning over de siste årene også leverer produkt- og innholdstjenester innenfor telekom. Satsning på utbygging av infrastruktur har lagt grunnlag for utvikling av unike tjenester under egenetablert merkevare, og for leveranser av tjenester over hele Norge og i Norden. Selskapet jobber kontinuerlig med utvikling av […]

Les historien her

Testledelse for kunde på samhandlingsløsning til sokkelen

En av våre kunder står for organisering og leveranser av felles IT løsninger for operatører på norsk sokkel. Selskapet er ansvarlig for drift og leveranse av kritiske systemer som benyttes til samhandling mellom operatører og til rapportering til relevante myndigheter. I forbindelse med at kunden vår skulle bytte plattform og leverandør for et av de […]

Les historien her