Jeg vil bli kontaktet


Webstep er Certified Partner for Disruptive Technologies
Vi hjelper deg med å ta den nye IoT-sensorteknologien i bruk
Les historien her

Forretningsorienterte løsninger for storleverandør av boliger og hytter

En av Websteps kunder i bygg- og anleggsbransjen har satt en ny standard i å skape løsninger som integrerer forhandlerne sine i prosesser og løsninger. Gjennom disse løsningene tilbys forhandlerne tjenester som blant annet timeføring, prosjektoppfølging og kvalitetssystem, noe som gir en sterkere knytting for forhandlerne og skaper fordeler både for kunden og forhandlerne. De […]

Les historien her

Leveransekraft til teknologiselskaper

Flere av Websteps kunder leverer høyteknologiske løsninger i et globalt marked. IT inngår som en viktig komponent i alt fra integrasjoner, via styrings- og beslutningslogikk til administrative baksystemer. Leveransene skjer ofte i form av prosjekter med skreddersøm, mange av dem til lokasjoner langt unna. Dette stiller ekstraordinære krav til kvalitet og effektivitet. Webstep bistår en […]

Les historien her

Sikkerhet i løsninger for sensitive data i spesialisthelsetjenesten

En av Websteps kunder er er regionalt helseforetak med løsninger for registrering av strukturerte data fra klinikere og pasienter. Løsningene benyttes for å underbygge bedre kvalitet i behandlingen av pasienter og er underlagt strenge krav til sikkerhet og beskyttelse av persondata. Løsningene skal også kunne fungere i tett integrasjon med andre operasjonelle løsninger. Websteps konsulenter […]

Les historien her

Plattformutvikling og leveransekraft til Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for Norges biologiske mangfold. Bankens ansvar er å forsyne det norske samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om våre arter og naturtyper. Artsdatabanken samarbeider tett med de biologiske fagmiljøene for å bygge en faglig og teknisk plattform som skal gjøre denne informasjonen tilgjengelig også for allmennheten. Vi har jobbet […]

Les historien her